Rok 2017 – Modernizacja Polskiego Seminarium w Paryżu.

Preludium Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.


        Polskie Seminarium w Paryżu stanowi ważne polonicum, stanowi bowiem emblematyczną wizytówkę naszej Ojczyzny w sercu Francji, na poziomie naukowym, kulturalnym, edukacyjno-formacyjnym a przede wszystkim polonijnym i duszpasterskim. Jest ono miejscem dialogu i wymiany doświadczeń i myśli polsko-francuskiej, ale także relacji w skali europejskiej i światowej. W 100-Lecie odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości, Polskie Seminarium stało się także ośrodkiem koordynującym doniosłego obchodu jubileuszowego: Inauguracja Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski w Katedrze Notre-Dame de Paris oraz Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Monaco poświęconego 40-leciu wyboru Świetego Jana-Pawła II na Stolicę Piotrową, które zaowocowało założeniem «Stowarzyszenia Monaco-Polska», co odsłania perspektywy dalszych wspólnych na płaszczyźnie naukowej, kulturalnej, duszpasterskiej a także sportowej. Polskie Seminarium podejmuje w swoich pomieszczeniach ludzi nauki i kultury a także (w miare możliwości) Rodaków z Kraju i z Zagranicy.

         Budynek i posiadłość, pozyskana dzięki staranion Konferencji Episkopatu Polski, pochodzi z XIX wieku. Rzeczą oczywistą był imperatyw modernizacji, by ze standardów wieku XIX przejść do standardów wieku XXI. Wstępnie stało się możliwe już w roku 2017. Projekt modernizacji Pol-skiego Seminarium w Paryżu został zaakceptowany i zrealizowany także w roku 2018. Był on wspólfinansowany i tym razem w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, któremu wyrażamy naszą ogromną wdzięczność.

         Istotną rolę koordynacji i nadzoru spełniło także w tym roku Stowarzyszenie «Wspólnota Polska». Przy odbiorze prac 13-go listopada 2018 roku przez pana inżyniera Romana Winiarskiego ze «Wspólnoty Polskiej», z satysfakcją podkreślono jakość i terminowość wykonanych prac. Owszem, dzięki wsparciu Stowarzyszenia «Concorde» - Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej we Francji, dokonano także wymiany 23 okien od strony podwórza, co gwarantuje bardziej ekonomiczne gospodarowanie budynkiem. Żywimy za to ogromną wdzięczność także dla Stowarzyszenia «Concorde».

         Dzięki harmonijnemu współdziałaniu tych instancji z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, wyremontowane pokoje (piękne i atrakcyjne) w pełni odpowiadają normom współczesnym. Ufamy Bożej Opatrzności, że przy ofiarnej pomocy ww. Instancji i naszym Dobroczyńcom, rozpoczęte dzieło modernizacji Polskiego Seminarium w Paryżu będzie nadal kontynuowane w roku 2019.

Ks. Krystian Gawron

Odpowiedzialny za Polskie Seminarium w Paryżu.