Ksiądz Andrzej Halemba - Chorepiskopem Kościoła Chaldejskiego

Halemba

Patriarcha Babilonii kard. Louis Raphael Sako mianował ks. Andrzeja Halembę chorepiskopem Kościoła chaldejskiego. W uznaniu jego zasług na rzecz chrześcijan prześladowanych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. „Ksiądz Andrzej jest miłosiernym Samarytaninem naszych czasów, zawsze był obok nas, budował obozy dla uchodźców i uciekinierów, szpitale, szkoły, dostarczał to, co niezbędne”. 


Msza Święta w intencji Chrześcijan w Libanie

Poniedziałek 29 czerwiec 2020 godz. 20h00

Przed Libanem jawi się znowu widmo wojny domowej. 

Nasi bracia w wierze są głodni i dyskryminowani.

Katastrofie humanitarnej towarzyszy dotkliwe prześladowanie. 

Media często mówią nam o wyczynach muzułmanach hezbollach.

Chrześcijanom w Libanie grozi po prostu wygnanie z własnego kraju.

Pamiętamy jak cenne były dla Polski gesty solidarności podczas stanu wojennego w Polsce. 

Obecnie to my, możemy i powinniśmy okazać solidarność katolickiej wiary z Libanem.

Polskie Seminarium, goszczące dwóch maronickich-katolickich księży libańskich,

zaprasza naszych Rodaków na Mszę Świętą w intencji Kościoła w Libanie

w Uroczystość Świętych Piotra i Pawła.

Adres: 11, rue Jules Guesde, Issy-les-Moulineaux. Metro 12: stacja Mairie d’Issy

Mszy Świętej będzie przewodniczył Ksiądz Fréderic Guigain 

 duszpasterz katolików – maronitów w Issy-les-Moulineaux.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych rodaków.

Ks. Krystian Gawron

Odpowiedzialny za Seminarium


PIELGRZYMKA MORSKA ŚLADAMI APOSTOŁÓW

Grecja – Turcja  22- 30.05.2021

              Polska Misja Katolicka we Francji zaprasza Rodaków do udziału w Pielgrzymce Morskiej (nie tylko) do Grecji w cyklu „Śladami Świętego Pawła”. Dwie podobne Pielgrzymki najpierw do Grecji, a potem do Turcji, przyniosły nam wiele wrażeń, pogłębiły wiarę a teraz pozwalają lepiej wczytywać się w Dzieje Apostolskie i w Listy Apostoła Narodów. Podczas wędrówek wielu stawiało pytanie o kontynuację więc ogłaszam „Pielgrzymkę Morską - Śladami Świętego Pawła i Świętego Jana”. Każda przecież Podróż Apostolska Świętego Pawła związana była z żeglugą po Morzu Śródziemnym. Pielgrzymka zaplanowana na czerwiec 2020 nie doszła do skutku ze względu na pandemię. Z agencjami uzgodniliśmy nową datę: od soboty 22-go maja do niedzieli 30 maja 2021. Lista uczestników jest na nowo otwarta.


Ksiądz Profesor Ryszard Czekalski - Nowym Rektorem UKSW

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 4-go czerwca 2020 roku, dokonał wyboru nowego Rektora. Na kadencję 2020-2024 funkcje rektorskie będzie pełnił ksiądz profesor dr hab. Ryszard Czekalski, kapłan diecezji płockiej. W 1981 zdał maturę w LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Po maturze w 1981 roku studiował poczatkowo na Uniwersy-tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które pomyślnie ukończył w roku 1989. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1989. Jest absolwentem Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1996 uzyskał tam doktorat. Następnie odbył studia specjalistyczne z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu zamieszkując w Polskim Se-minarium w Issy-les-Moulineaux (1997-1999). Czynnie angażował się w życie Polskiego Semina-rium i wydatnie pomagał podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w roku 1997. Już podczas pobytu w Paryżu otrzymał propozycję angażu na Uniwersytecie Księdza Kardynała Stefana Wy-szyńskiego w Warszawie. W 2006 na podstawie dorobku naukowego zdobył stopień doktora habi-litowanego. W 2014 otrzymał tytuł profesora. Od 28 czerwca 2010 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i naukowych na Wydziale Teologicznym. Na tym samym Wydziale od 2007 kierował Katedrą Katechetyki Materialnej. Został członkiem Senatu UKSW.  4 czerwca 2020 został wybrany nowym rektorem na kadencję 2020–2024. Nowemu Ksiedzu Rektrowi życzymy światła i mocy Ducha Świętego w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Ks. Krystian Gawron

 

 


Student Polskiego Seminarium w Paryżu został arcybiskupem!

 

Ks. Henryk Jagodziński urodził się 1-go stycznia 1969 r. w Małogoszczu k. Kielc. Dwa pierwsze lata formacji miał w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W czasie dwuletnich studiów na Instytucie Katolickim i w Polskim Seminarium w Paryżu, jego Ojcem Duchownym był Ksiądz Józef Woliński, prefektem - Ksiądz Janusz Osowiecki a wykładowcą - Ksiądz Krystian Gawron.  Potem  powrócił do macierzystego Seminarium w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 3-go czerwca 1995 z rąk bp. Kazimierza Ryczana.

Po dwuletniej pracy jako wikariusz w Busku-Zdroju, od 1997 r. przebywał w Rzymie, gdzie studiował prawo kanoniczne na uniwersytecie Santa Croce, zakończone doktoratem oraz w Szkole Dyplomacji Watykańskiej. Jest doktorem prawa kanonicznego. Rozpoczął służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej 1-go lipca 2001 r. Był sekretarzem nuncjatur: na Białorusi (2001-2005) i w Chorwacji (2005-2008).

W 2008 r. rozpoczął pracę w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, następnie w Nuncjaturze Apostolskiej w Delhi. Pracował także w placówkach dyplomatycznych w Bośni i Hercegowinie.

Mimo pandemii święcenia biskupie odbędą się w Katedrze w Kielcach 18-go lipca 2020.

Ksiądz Arcybiskup Nominat został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Nuncjuszem w Ghanie.

Zamieszczamy zdjęcie Nominata z audiencji u Ojca Świętego Jana-Pawła II z pielgrzymki Polskiego Seminarium do Rzymu.

Niech obfite Boże Błogosławieństwo i stała Opieka Matki Bożej sprzyja Księdzu Arcybiskupowi w dalszej jak najowocniejszej posłudze Kościołowi.

Ks. Krystian Gawron

 IMG 20200519 WA0001

Alumn Henryk Jagodziński jest czwarty po prawej stronie Ojca Świętego.


Modernizacja - Wyjątkowy Rok 2019

Dzięki zrozumieniu i ogromnemu wsparciu Komisji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Emigracji i Polaków Zagranicą oraz Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» prace modernizacyjno-remontowe  Polskiego Seminarium w Paryżu były kontynuowane również w roku 2019. Z pełną satysfakcją można już powiedzieć, że wszystkie pokoje na trzecim piętrze odpowiadają już standardom XXI wieku! Co więcej, na pierwszym, drugim i trzecim piętrze zostały urządzone kąciki kuchenne dla mieszkańców stałych i dla przejezdnych gości, a schody wejściowe wreszcie są na bardzo dobrym poziomie.

 Seminarium posiada odtąd także trzy apartmenty, w których będzie mogło podejmować przyjeżdżające całe rodziny. Innym powodem do satysfakcji jest i to, że rok rocznie Seminarium podejmuje coraz więce gości - około dwóch tysięcy. Chodzi o naszych Rodaków (dzieci, młodzież, starszych), którzy przybywają tutaj na różne sesje formacyjne. Chodzi tu też o gości nie tylko z Polski ale i z Francji oraz z krajów całego świata. (Nb. w bieżącym roku naszymi gośćmi byli przedstawiciele nauki i kultury z aż 23 krajów świata! Tę piękną wizytówkę Polski zabrali ze sobą międy innymi uczestnicy międzynarodowych kolokwiów naukowych z Kanady i z Japonii. Podjęte skutecznie prace modernizacyjne świadczą o wielkiej trosce ww. Komisji Senatu, «Wspólnoty Polskiej» i Polskiej Misji Katolickiej, żeby to co Nasze - Ojczyste - niosło nowy obraz Polski w Paryżu (kulturalnej stolicy Europy) i w ogóle wobec całego świata. Tak zmodernizowana instytucja stanowi piękną wizytówkę naszej Ojczyzny. Zarówno mieszkańcy stali jak dokładnie wszyscy Goście wyrażają podziw dla standardu tej naszej ważnej polskiej placówki.

2019 1

2019 1

2019 1

2019 1


Wybory Prezydenckie - Moralny Obowiązek

             Od wielu pokoleń Emigrancja Polska odgrywała rolę sumienia Narodu. Na ile kontynuuje ona to powołanie zaświadczy jej udział w najbliższych wyborach prezydenckich w Polsce. Chociaż ze względu na pandemię odłożona została data beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, nie uległa przedawnieniu  jego zasada «rządu dusz w narodzie», więc tak w Kraju i poza Krajem.


Powstanie Kaplicy Polskie w Katedrze Notre-Dame de Paris

Troska o polonica przeszłości wcale nie wyczerpuje zakresu troski o polonica przyszłości. Z całą pewnością inauguracja «Kaplicy Polskiej Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski» w Katedrze Notre-Dame de Paris w 100-Lecie odzyskania Niepodległości będzie polonicum przyszłości w stolicy Francji. Wszak to we Francji «Traktat Wersalski» przywrócił naszą Ojczyznę na mapy świata. Odtąd ponad dwanaście milionów pielgrzymów i turystów ze wszystkich kontynentów, którzy odwiedzają Katedrę Notre-Dame w Paryżu, przechodząc przed «Kaplica Polską» będzie mogło przeczytać, że jej inauguracja w ten do-niosły jubileusz dzięki wkładowi Komisji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Emigracji i Polaków Zagranicą, Rodzinie d’Ornano i Polskiej Misji Katolickiej we Francji.


Dzień Papieski w Monaco

01.12.2018

Na rozpoczęcie adwentu i nowenny przed Niepokalanym Poczęciem, katedra Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Monaco była miejscem «Dnia Świętego Papieża Jana-Pawła II» z racji czterdziestej rocznicy jego wyboru na następcę Św. Piotra w Rzymie. Inicjatywa mieszkjących tam Rodaków z Dorotą Realini na czele i Polskiej Misji Katolickiej we Francji znalazła bardzo życzliwe przyjęcie. Na okolicznościowe sympozjum i dziękczynną Eucharystię przybyło kilkuset uczestników z Monaco, Francji, Włoch i Polaków z Lazurowego Wybrzeża z księdzem prałatem Bronisławm Rośkiem na czele.


Spotkania «Wspólnoty Przymierza Rodzin» w 2018 roku.

      Od 2010 roku działa w Paryżu «Wspólnota Przymierza Rodzin», którą założył pracujący (wtedy w naszym Seminarium) nad pracą doktorską z duchowości, ks. Łukasz Dyktyński z archidiecezji częstochowskiej. Po obronie tezy ks. dr Łukasz Dyktyński został ojcem duchownym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. 

     «Wspólnotę Przymierza Rodzin» prowadzi obecnie ks. Piotr Wróblewski z diecezji drohiczyńskiej, który jest równocześnie duszpasterzem polonijnym w diecezji Soissons.

        «Wspólnota» skupia około 100 osób - zasadniczo młodych rodzin polonijnych. Chodzi o małżeństwa ze swoimi dziećmi. W obecnym roku duszpasterskim spotkania odbywają się w Polskim Seminarium raz w miesiącu. Członkowie «Wspólnoty» spędzają cały dzień formacyjny razem. Chodzi o pogłębienie duchowości małżeńskiej i rodzinnej w świetle wiary i rodzimych tradycji, tworzą c przez to zaczyn apostolski w polonijnych środowiskach. Po konferencjach biblijnych i kerygmatycznych (także w specjalnej grupie dzieci), po Eucharystii odbywa się nabożeństwo uwielbienia oraz poczęstunek na wzór wczesnochrześcijańskiej agapy. Stanowi to ważny wkład w nową ewangelizację rozwijaną przez Polską Misję Katolicką we Francji.

Kontakt:

ksiądz Piotr Wróblewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..