Ksiądz Andrzej Halemba - Chorepiskopem Kościoła Chaldejskiego

Halemba

Patriarcha Babilonii kard. Louis Raphael Sako mianował ks. Andrzeja Halembę chorepiskopem Kościoła chaldejskiego. W uznaniu jego zasług na rzecz chrześcijan prześladowanych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. „Ksiądz Andrzej jest miłosiernym Samarytaninem naszych czasów, zawsze był obok nas, budował obozy dla uchodźców i uciekinierów, szpitale, szkoły, dostarczał to, co niezbędne”. 

 

            Ks. Halemba pracował w centrali Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Königstein w Niemczech. Dyrektor dr Thomas Heine-Geldern zwrócił uwagę, że „często ryzykował on własne życie, udając się do najniebezpieczniejszych miejsc…. Swoją wiarę, odwagę, zdolności organiza-cyjne, wielkie poczucie humoru, znajomość języków i profesjonalizm oddał służbie prześladowanym wiernym, spieszył im z pomocą, gdy jej potrzebowali”.

            Ks. Andrzej Halemba urodził się 19.11.1954 w Chełmie Śląskim. W 1973 wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. 3 kwietnia 1980 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze katowickiej. W 1983 wyjechał do Zambii. Spędził w tym kraju afrykańskim łącznie 12 lat pomagając miejscowej ludności na płaszczyźnie lekarskiej, żywnościowej, oświatowej, pomagał budować szpital i przedszkole dla ludu Mambwe. Korzystając z pomocy miejscowych mieszkańców. W ciągu dwóch lat przygotować nowy przekład Nowego Testamentu na stulecie misji katolickiej w Zambii w 1991. W 1994 wydano słownik mambwe-angielski - owoc 10-letniej jego pracy.. W 2007 ukazały się dwa inne jego dzieła: słownik angielsko-mambwe i gramatyka tego języka. Zredagował i wydał również Mszał Rzymski. W 2009 wydał w tym języku Biblię dla Dzieci i 3-tomowy podręcznik liturgiczny. 

            W latach 1993-94 kapłan studiował misjologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 2004 obronił rozprawę doktorską. Rok później wydał zbiór bajek i przysłów tego ludu (po angielsku i mambwe). W 1996 ks. Halemba został dyrektorem Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i sekretarzem Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. W 2006 wyjechał do pracy dla stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Do 2010 odpowiadał tam za pomoc udzielaną anglo- i portugalsko-języcznym krajom afrykańskim, a następnie koordynował pomoc chrześcijanom na Bliskim i Środkowym Wschodzie, na Kaukazie i w Afryce. Gdy «Państwo Islamskie» rozpoczęło swe krwawe działania w Iraku i Syrii, włączył się w niesienie pomocy prześladowanym przez odbudowę zniszczonych domów chrześcijan i odtwarzanie struktury kościelnej na północy Iraku. Dzięki temu niemal połowa chrześcijan, zmuszonych przez islamistów do ucieczki ze swych ziem, mogła powrócić do swych domostw. Ten „praktyczny ekumenizm” przyczynił się ogromnie do umocnienia stosunków między wy-znaniami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, m.in. między katolikami a prawosławnymi.

            Ks.Andrzej Halemba utrzymywał bliski kontakt z Polskim Seminarium w Paryżu. Jeszcze miesiąc temu przysłał do Polskiego Seminarium 40 egzemplarzy katechizmów w języku arabsko-francuskim w celu pokazanie drogi do Chrystusa wyznawcom islamu. Kolportażem tych katechiz-mów zajmował sie Ksiądz Krystian Gawron w ramch działalności Polskiego Seminarium w Paryżu.