"Dzień Flagi" w Polskim Seminarium w Paryżu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą z 20-go kwietnia 2004 roku, ustanowił Święto Flagi naszej Ojczyzny, wyznaczając dzień 2-go maja na doroczne Uroczystości Narodowe jako preludium do Święta Konstytucji 3-go Maja oraz  zawierzenia Ojczyzny Bogurodzicy - Królowej Polski, która ma swój tron w Częstochowie. Święty Jan-Paweł II powiedział o Częstochowie: «Tu zawsze byliśmy wolni!»  Myśląc o Ojczyźnie Ojciec Święty poszerzył pojęcie Ojczyzny jako «kraju» lącząc je z «narodem». Zwracając sie do rodaków w Londynie powiedział: «Nie jesteście jakąś emigracją. Jesteście żywotną częścią Narodu!» Czyż nie jest wymowne to, że propozycję ustanowienia Święta Flagi przedstawił w Sejmie Edward Płonka z Żywca, który zanim został posłem wiele lat żył w Szwecji. Jakże wymowne jest sejmowe uzasadnienie Święta Flagi: «Wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości; wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach». Dzięki patriotyzmowi rodaków z USA i z Kanady, którzy tak zmobilizowali 17 000 młodych emigrantów, że mogła powstać «Błękitna Armia» Józefa Hallera. Dodam, że jej kapelanem został ksiądz Jan Więckowski z Polskiej Misji Katolickiej we Francji. 

            Polska flaga pozostanie na zawsze symbolem bieli-miłości do Ojczyzny i ofiary czerwieni-krwi za jej Niepodległość. Dokładnie 2-go maja 1945 roku polski żołnierz wywiesił Polską Flagę na kolumnie Siegessäule i na Reichstagu w Berlinie. Zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej będzie zbadanie - a dla potomnych przestrogą nadal pozostanie fakt, dlaczego i przez kogo ten żolnierz został właśnie wtedy zastrzelony. 

          Obchodziliśmy bardzo uroczyście 100-Lecie Niepodległej w Paryżu. Polonicum tych uroczystości pozostanie Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Cudem wręcz jest to, że podczas pożaru Katedry Notre-Dame, tyle co odnowiona (polskim nakładem) Kaplica Polska nie doznała żadnego uszczerbku. Nietknięta przez pożar została także nasza Polska Flaga. Niech Maryja, Królowa Polski, nadal czuwa nad nami!