Jak wspierać Polskie Seminarium w Paryżu?

            Polskie Seminarium w Paryżu spełnia swoją misję wyłącznie dzięki wsparciu wiernych dobroczyńców. Piękny przykład ofiarnej solidarności dał nam Kościół w Polsce. Przecież przez uciążliwy okres komunizmu to wierni Kościoła utrzymywali całkowicie działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nb. jedynego wtedy katolickiego uniwersytetu za «żelazną kurtyną».

Ofiarność Rodaków na Emigracji umożliwia też w pewnej mierze finansowanie studiów specjalistycznych dla księży-studentów przybywających z Polski. W cyfrach utrzymanie semestralne jednego księdza-studenta wynosi 4000 €. Można to ująć w następującym rozliczeniu: miesiąc - 667 €; tydzień - 154 € a każdy dzień - 22 €.

Polskie Seminarium jest w tej dogodnej sytuacji, że - wszedłszy w zakres odpowiedzialności Stowarzyszenia «Concorde» - może dla każdego ofiarodawcy wystawić zaświadczenie fiskalne do odliczenia przy deklaracji podatkowej. Składana ofiara powinna być wtedy wypisana na ww. Association Concorde, [CCP 3427210 U La Source] z dopiskiem: «Dla Polskiego Seminarium». Liczymy więc na wsparcie indywidualnych Dobroczyńców a także na Przedsiębiorstwa (zwłaszcza Polskie) we Francji.

Kto uzna, że powyższe zaświadczenie fiskalne nie jest mu konieczne, może przesłać swój dar wprost na konto Polskiego Seminarium [CCP 1067742 V Paris]. W obydwu sytuacjach list i ofiarę można przesłać na adres: Séminaire Polonais de Paris 11, rue Jules Guesde, 92 130 Issy-les-Moulineaux.

Ks. dr Krystian Gawron – Administrator Seminarium

Wice Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji