Jubileusz 75-lecia posługi Sióstr Sercanek

W niedzielę 6-go grunia 2020 Siostry Sercanki obchodziły jubileusz 75 lat posługi w Polskim Seminarium w Paryżu. Siostry podjęły tę posługę 6-go grudnia 1945 roku, więc od samego początku działalności Seminarium. Spośród pięciu swoich placówek na terenie Francji, najstarszą pozostaje właśnie Polskie Seminarium, które jest własnością Konferencji Episkopatu Polski. Ze wzlędu na aktualne obostrzenia sanitarne, jubileusz miał charakter domowy, niemniej - dzięki teletransmisji - mogły w nim uczestniczyć wszystkie wspólnoty sercańskie we Francji, w Polsce, Italii, USA, na Jamajce, Ukrainie, w Boliwii i w Argentynie. Na ręce prowincjalnej, s. Zefiryny Bąk, listy gratulacyjne przesłali: przewodniczący KEP ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, oraz matka generelna s. Olga Podsadnia. W koncelebrowanej dziękczynnej Eucharystii wzięło udział pięciu księży mieszkających w Seminarium. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Krystian Gawron, wicerektor PMK we Francji a zarazem administrator Polskiego Seminarium w Paryżu. 

jubileusz

jubileusz2

jubileusz3


Modernizacja 2020 - Rok Wyjątkowy

Rok 2020 był naznaczony piętnem pandemii Covid-19 a zatem także piętnem kryzysu ekonomicz-nego. Dzięki jednak konsekwentnemu wsparciu Komisji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski ds. Emigracji i Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Warszawie nasze prace remontowe były kontynuowane - chocież w zdecydowanie mniejszym wymiarze niż w latach poprzednich. Został zmodernizowany tylko jeden pokój na pierwszym piętrze ale i on odpowiada już odtąd standardom XXI wieku. O ile rok rocznie Seminarium podejmuje licznych gości - około dwóch tysięcy - to w roku 2020 było zdecydowanie mniej. Odczuliśmy skutki anulacji licznych konferencji, przyjazdów i spotkań formacyjnych. Chodzi także o naszych rodaków. Mimo to, odbyło się jednak kilka całodziennych sesji formacyjnych dla dzieci i rodzin. Mieliśmy również zdecydowanie mniej gości tak z Polski, z Francji i w ogóle z wielu krajów świata. Studenci-stypendyści i naukowcy przechodzili na «pracę i studium zdalnie». O ile w ubiegłych latach uczestnicy międzynarodowych kolokwiów, różnych spotkań i sesji zabierali ze sobą - z Polskiego Seminarium w Paryżu - piękny obraz Polski to w tym roku stało się inaczej. Świadczy o tym liczba otrzymywanych zapytań telefonicznych, e-mailowych czy wejść na stronę internetową. Z gośćmi przybywającymi na krótszy czy dłuższy okres czasu było podobnie. O ile w ubiegłych latach mieliśmy odwiedzających z ponad 20 krajów świata, to w roku 2020 było ich zdecydowanie mniej. Anulacje przyjazdów były bardzo liczne. Ufamy, że po zniknięciu pandemii, Polskie Seminarium znowu będzie tętniło życiem tak jak w ubiegłych latach. Ufamy, że prace modernizacyjne będą nadal prowadzony także w roku 2021. Jesteśmy przekonani o wielkiej trosce Komisji  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rządu Polskiego, Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej, żeby to co «Nasze – Ojczyste» - niosło jak najpiękniejszy obraz Polski stąd - z Paryża (kulturalnej stolicy Europy) na cały świat. Nasza zmodernizowana instytucja stanowi naprawdę ważną wizytówkę naszej Ojczyzny. Zarówno mieszkańcy stali jak i dokładnie wszyscy goście wyrażają podziw dla standardu odnowionej cczęści naszej placówki.

 

Issy-les-Moilineaux, 20.11.2020

 


Ksiądz Andrzej Halemba - Chorepiskopem Kościoła Chaldejskiego

Halemba

Patriarcha Babilonii kard. Louis Raphael Sako mianował ks. Andrzeja Halembę chorepiskopem Kościoła chaldejskiego. W uznaniu jego zasług na rzecz chrześcijan prześladowanych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. „Ksiądz Andrzej jest miłosiernym Samarytaninem naszych czasów, zawsze był obok nas, budował obozy dla uchodźców i uciekinierów, szpitale, szkoły, dostarczał to, co niezbędne”. 


Msza Święta w intencji Chrześcijan w Libanie

Poniedziałek 29 czerwiec 2020 godz. 20h00

Przed Libanem jawi się znowu widmo wojny domowej. 

Nasi bracia w wierze są głodni i dyskryminowani.

Katastrofie humanitarnej towarzyszy dotkliwe prześladowanie. 

Media często mówią nam o wyczynach muzułmanach hezbollach.

Chrześcijanom w Libanie grozi po prostu wygnanie z własnego kraju.

Pamiętamy jak cenne były dla Polski gesty solidarności podczas stanu wojennego w Polsce. 

Obecnie to my, możemy i powinniśmy okazać solidarność katolickiej wiary z Libanem.

Polskie Seminarium, goszczące dwóch maronickich-katolickich księży libańskich,

zaprasza naszych Rodaków na Mszę Świętą w intencji Kościoła w Libanie

w Uroczystość Świętych Piotra i Pawła.

Adres: 11, rue Jules Guesde, Issy-les-Moulineaux. Metro 12: stacja Mairie d’Issy

Mszy Świętej będzie przewodniczył Ksiądz Fréderic Guigain 

 duszpasterz katolików – maronitów w Issy-les-Moulineaux.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych rodaków.

Ks. Krystian Gawron

Odpowiedzialny za Seminarium


PIELGRZYMKA MORSKA ŚLADAMI APOSTOŁÓW

Grecja – Turcja  22- 30.05.2021

              Polska Misja Katolicka we Francji zaprasza Rodaków do udziału w Pielgrzymce Morskiej (nie tylko) do Grecji w cyklu „Śladami Świętego Pawła”. Dwie podobne Pielgrzymki najpierw do Grecji, a potem do Turcji, przyniosły nam wiele wrażeń, pogłębiły wiarę a teraz pozwalają lepiej wczytywać się w Dzieje Apostolskie i w Listy Apostoła Narodów. Podczas wędrówek wielu stawiało pytanie o kontynuację więc ogłaszam „Pielgrzymkę Morską - Śladami Świętego Pawła i Świętego Jana”. Każda przecież Podróż Apostolska Świętego Pawła związana była z żeglugą po Morzu Śródziemnym. Pielgrzymka zaplanowana na czerwiec 2020 nie doszła do skutku ze względu na pandemię. Z agencjami uzgodniliśmy nową datę: od soboty 22-go maja do niedzieli 30 maja 2021. Lista uczestników jest na nowo otwarta.


Ksiądz Profesor Ryszard Czekalski - Nowym Rektorem UKSW

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 4-go czerwca 2020 roku, dokonał wyboru nowego Rektora. Na kadencję 2020-2024 funkcje rektorskie będzie pełnił ksiądz profesor dr hab. Ryszard Czekalski, kapłan diecezji płockiej. W 1981 zdał maturę w LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Po maturze w 1981 roku studiował poczatkowo na Uniwersy-tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które pomyślnie ukończył w roku 1989. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1989. Jest absolwentem Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1996 uzyskał tam doktorat. Następnie odbył studia specjalistyczne z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu zamieszkując w Polskim Se-minarium w Issy-les-Moulineaux (1997-1999). Czynnie angażował się w życie Polskiego Semina-rium i wydatnie pomagał podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w roku 1997. Już podczas pobytu w Paryżu otrzymał propozycję angażu na Uniwersytecie Księdza Kardynała Stefana Wy-szyńskiego w Warszawie. W 2006 na podstawie dorobku naukowego zdobył stopień doktora habi-litowanego. W 2014 otrzymał tytuł profesora. Od 28 czerwca 2010 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i naukowych na Wydziale Teologicznym. Na tym samym Wydziale od 2007 kierował Katedrą Katechetyki Materialnej. Został członkiem Senatu UKSW.  4 czerwca 2020 został wybrany nowym rektorem na kadencję 2020–2024. Nowemu Ksiedzu Rektrowi życzymy światła i mocy Ducha Świętego w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Ks. Krystian Gawron

 

 


Student Polskiego Seminarium w Paryżu został arcybiskupem!

 

Ks. Henryk Jagodziński urodził się 1-go stycznia 1969 r. w Małogoszczu k. Kielc. Dwa pierwsze lata formacji miał w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W czasie dwuletnich studiów na Instytucie Katolickim i w Polskim Seminarium w Paryżu, jego Ojcem Duchownym był Ksiądz Józef Woliński, prefektem - Ksiądz Janusz Osowiecki a wykładowcą - Ksiądz Krystian Gawron.  Potem  powrócił do macierzystego Seminarium w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 3-go czerwca 1995 z rąk bp. Kazimierza Ryczana.

Po dwuletniej pracy jako wikariusz w Busku-Zdroju, od 1997 r. przebywał w Rzymie, gdzie studiował prawo kanoniczne na uniwersytecie Santa Croce, zakończone doktoratem oraz w Szkole Dyplomacji Watykańskiej. Jest doktorem prawa kanonicznego. Rozpoczął służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej 1-go lipca 2001 r. Był sekretarzem nuncjatur: na Białorusi (2001-2005) i w Chorwacji (2005-2008).

W 2008 r. rozpoczął pracę w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, następnie w Nuncjaturze Apostolskiej w Delhi. Pracował także w placówkach dyplomatycznych w Bośni i Hercegowinie.

Mimo pandemii święcenia biskupie odbędą się w Katedrze w Kielcach 18-go lipca 2020.

Ksiądz Arcybiskup Nominat został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Nuncjuszem w Ghanie.

Zamieszczamy zdjęcie Nominata z audiencji u Ojca Świętego Jana-Pawła II z pielgrzymki Polskiego Seminarium do Rzymu.

Niech obfite Boże Błogosławieństwo i stała Opieka Matki Bożej sprzyja Księdzu Arcybiskupowi w dalszej jak najowocniejszej posłudze Kościołowi.

Ks. Krystian Gawron

 IMG 20200519 WA0001

Alumn Henryk Jagodziński jest czwarty po prawej stronie Ojca Świętego.


Modernizacja - Wyjątkowy Rok 2019

Dzięki zrozumieniu i ogromnemu wsparciu Komisji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Emigracji i Polaków Zagranicą oraz Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» prace modernizacyjno-remontowe  Polskiego Seminarium w Paryżu były kontynuowane również w roku 2019. Z pełną satysfakcją można już powiedzieć, że wszystkie pokoje na trzecim piętrze odpowiadają już standardom XXI wieku! Co więcej, na pierwszym, drugim i trzecim piętrze zostały urządzone kąciki kuchenne dla mieszkańców stałych i dla przejezdnych gości, a schody wejściowe wreszcie są na bardzo dobrym poziomie.

 Seminarium posiada odtąd także trzy apartmenty, w których będzie mogło podejmować przyjeżdżające całe rodziny. Innym powodem do satysfakcji jest i to, że rok rocznie Seminarium podejmuje coraz więce gości - około dwóch tysięcy. Chodzi o naszych Rodaków (dzieci, młodzież, starszych), którzy przybywają tutaj na różne sesje formacyjne. Chodzi tu też o gości nie tylko z Polski ale i z Francji oraz z krajów całego świata. (Nb. w bieżącym roku naszymi gośćmi byli przedstawiciele nauki i kultury z aż 23 krajów świata! Tę piękną wizytówkę Polski zabrali ze sobą międy innymi uczestnicy międzynarodowych kolokwiów naukowych z Kanady i z Japonii. Podjęte skutecznie prace modernizacyjne świadczą o wielkiej trosce ww. Komisji Senatu, «Wspólnoty Polskiej» i Polskiej Misji Katolickiej, żeby to co Nasze - Ojczyste - niosło nowy obraz Polski w Paryżu (kulturalnej stolicy Europy) i w ogóle wobec całego świata. Tak zmodernizowana instytucja stanowi piękną wizytówkę naszej Ojczyzny. Zarówno mieszkańcy stali jak dokładnie wszyscy Goście wyrażają podziw dla standardu tej naszej ważnej polskiej placówki.


Wybory Prezydenckie - Moralny Obowiązek

             Od wielu pokoleń Emigrancja Polska odgrywała rolę sumienia Narodu. Na ile kontynuuje ona to powołanie zaświadczy jej udział w najbliższych wyborach prezydenckich w Polsce. Chociaż ze względu na pandemię odłożona została data beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, nie uległa przedawnieniu  jego zasada «rządu dusz w narodzie», więc tak w Kraju i poza Krajem.


Powstanie Kaplicy Polskie w Katedrze Notre-Dame de Paris

Troska o polonica przeszłości wcale nie wyczerpuje zakresu troski o polonica przyszłości. Z całą pewnością inauguracja «Kaplicy Polskiej Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski» w Katedrze Notre-Dame de Paris w 100-Lecie odzyskania Niepodległości będzie polonicum przyszłości w stolicy Francji. Wszak to we Francji «Traktat Wersalski» przywrócił naszą Ojczyznę na mapy świata. Odtąd ponad dwanaście milionów pielgrzymów i turystów ze wszystkich kontynentów, którzy odwiedzają Katedrę Notre-Dame w Paryżu, przechodząc przed «Kaplica Polską» będzie mogło przeczytać, że jej inauguracja w ten do-niosły jubileusz dzięki wkładowi Komisji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Emigracji i Polaków Zagranicą, Rodzinie d’Ornano i Polskiej Misji Katolickiej we Francji.


Dzień Papieski w Monaco

01.12.2018

Na rozpoczęcie adwentu i nowenny przed Niepokalanym Poczęciem, katedra Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Monaco była miejscem «Dnia Świętego Papieża Jana-Pawła II» z racji czterdziestej rocznicy jego wyboru na następcę Św. Piotra w Rzymie. Inicjatywa mieszkjących tam Rodaków z Dorotą Realini na czele i Polskiej Misji Katolickiej we Francji znalazła bardzo życzliwe przyjęcie. Na okolicznościowe sympozjum i dziękczynną Eucharystię przybyło kilkuset uczestników z Monaco, Francji, Włoch i Polaków z Lazurowego Wybrzeża z księdzem prałatem Bronisławm Rośkiem na czele.


Spotkania «Wspólnoty Przymierza Rodzin» w 2018 roku.

      Od 2010 roku działa w Paryżu «Wspólnota Przymierza Rodzin», którą założył pracujący (wtedy w naszym Seminarium) nad pracą doktorską z duchowości, ks. Łukasz Dyktyński z archidiecezji częstochowskiej. Po obronie tezy ks. dr Łukasz Dyktyński został ojcem duchownym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. 

     «Wspólnotę Przymierza Rodzin» prowadzi obecnie ks. Piotr Wróblewski z diecezji drohiczyńskiej, który jest równocześnie duszpasterzem polonijnym w diecezji Soissons.

        «Wspólnota» skupia około 100 osób - zasadniczo młodych rodzin polonijnych. Chodzi o małżeństwa ze swoimi dziećmi. W obecnym roku duszpasterskim spotkania odbywają się w Polskim Seminarium raz w miesiącu. Członkowie «Wspólnoty» spędzają cały dzień formacyjny razem. Chodzi o pogłębienie duchowości małżeńskiej i rodzinnej w świetle wiary i rodzimych tradycji, tworzą c przez to zaczyn apostolski w polonijnych środowiskach. Po konferencjach biblijnych i kerygmatycznych (także w specjalnej grupie dzieci), po Eucharystii odbywa się nabożeństwo uwielbienia oraz poczęstunek na wzór wczesnochrześcijańskiej agapy. Stanowi to ważny wkład w nową ewangelizację rozwijaną przez Polską Misję Katolicką we Francji.

Kontakt:

ksiądz Piotr Wróblewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..