Złoty Jubileusz Księdza Prałata dr. Krystiana Gawrona

W sobotę 21 maja 13 kapłanów archidiecezji częstochowskiej dziękowało na Jasnej Górze za złoty jubileusz kapłaństwa. 50 lat temu jubilaci przyjęli święcenia z rąk ówczesnego bp. częstochowskiego Stefana Bareły. Wśród nich jest administrator Polskiego Seminarium w Paryżu - ks. Prałat dr Krystian Gawron - vice rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Aby owoc przyniesli pol wieku w sluzbie Kosciola

Poniżej relacja z tego wydarzenia przygotowana przez:

Katolicką Rozgłośnie Radiową Fiat

-kliknij-


Dzień Flagi – Dzień Polonii w Polskim Seminarium w Paryżu.

            Na prośbę pułkownika Marka Chojnackiego z ataszatu przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu, Seminarium zorganizowało obchody Dnia Flagi Polskiej, Dnia Polskiej Emigracji oraz wspomnienie 30-ej rocznicy erekcji pomnika Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-łuszki w Iss-les-Moulineaux. W uroczystościach wzięli udział m.in. księża z Libanu: Frédé-ric Guigain i Joseph Touma, ksiądz Ihor Rantzya - proboszcz ukraińskiej katedry greko-katolickiej w Paryżu, ksiądz Bogusław Brzyś - rektor PMK we Francji, ksiądz Jacques Mevel - proboszcz francuskiej parafii Saint Etienne w Issy-les-Moulineaux, ksiądz dr Wacław Szu-bert, ksiądz Henryk Drawnel - profesor z KUL-u, ksiądz profesor Józef Woliński, księża Réné Rey i Jean-Paul Borderon ze sąsiadującego z Seminarium zgromandzenia «Fils de Charité» i ksiadz Krystian Gawron. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował nowo-miano-wany ambasador Jan-Emeryk Rościszewski, wice-konsul Jaromin Cysek, pułkownicy: Marek Kurkowicz, Marek Chojnacki z małżonką Elżbietą i chorąży Sylwester Reszka. Polonię we Francji reprezentował Stanisław Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej oraz poczty sztandrowe stowarzyszeń polonijnych. Obecny był także prawnuk marszałka Foch’a – Mar-szalka Polski podczas I-ej wojny światowej. Uroczystościom towarzyszył chór «Totus Tuus» oraz chór dzieci «Naprzód Polsko», pod kierownictwem dyr. Urszuli Szoja. Na ołtarzu w auli Seminarium były relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki - «Męczennika za Wolność», nad ołtarzem widniał portret Błogosławionego, w tle ustawione były flagi polskie, unijna, francuska i libańska.


„Poradnia rozeznania życiowego powołania”

            Dokąd idziesz w życiu? Przed studiami bądź już na studiach, szukasz swojej drogi, miejsca w świecie. Warto na ten temat porozmawiać i z Panem Bogiem (który powołał nas do istnienia) i z człowiekiem żeby, zobiektywizować swoją wizję, poszerzyć horyzonty, rozwiać wątpliwości -  rozeznać życiowe powołanie. Którędy do szczęścia?

Otwieramy „Poradnię rozeznania życiowego powołania” w Polskim Seminarium w Paryżu. 11, rue Jules Guesde 92 130 Isy-les-Moulineaux. Metro 12 stacja Mairie d’Issy.

Można przyjechać na dzień refleksji i skupienia, duchowej rozmowy i cichej adoracji. 

Wystarczy zgłoszenie: telefon 06 27 96 36 40 albo e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ks. dr Krystian Gawron


Katolicki Uniwersytet Lubelski
wznawia studia dla rodaków we Francji!

            Wizytą we Francji, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, otwiera przed rodakami we Francji możliwość podjęcia studiów teologicznych i filozofiznych począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Skorzystają z tego również nasi rodacy m.in. w Stanach Zjednoczonuch, w Anglii i w Niemczech. Polska Misja Katolicka we Francji posiada pod tym względem całkiem spore doświadczenie. Ponad dziesięć lat funkcjonowało bowiem «Studium Filozoficzno-Społeczno-Etyczne», które może szczycić się tym, że jego studenci zdobyli kilkadziesiąt stopni magisterskich a kilku obroniło nawet prace doktorskie.


Wybitni nad Sekwaną - Wręczenie statuetek laureatom konkursu "Wybitny Polak"

6684

Coraz bliżej jesteśmy – także myślami – przy Świętach Bożego Narodzenia, ale grudzień to także czas wielu innych miłych przeżyć. Do takich bez wątpienia należy VIII edycja Konkursu „Wybitny Polak” we Francji. 3 grudnia w gmachu Ambasady RP w Paryżu wręczono statuetki tegorocznym laureatom, a także laureatom ubiegłorocznej edycji, bowiem z powodu pandemii w 2020 r. uroczystość się nie odbyła.

IMG 0321


Homilia w Uroczystość Wszystkich Świętych
na cmentarzu w Montmorency


Administrator Polskiego Seminarium w Paryżu: Ks. prał. dr Krystian Gawron laureatem konkursu "Wybitny Polak"

Konkurs «Wybitny Polak» jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego «Teraz Polska» i jest organizowany w Polsce oraz w wielu krajach świata. Jego celem jest zaprezentowanie osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego obrazu Polski i Polaków na świecie, a także przybliżanie sylwetek tych osób, często znanych i szanowanych na emigracji, a które pozostają anonimowe dla Polaków mieszkających w kraju.

Ks. Krystian Gawron jest kapłanem archidiecezji częstochowskiej. W latach 1978-82 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem ("Dialog jako metoda duszpasterska w nauczaniu papieża Pawła VI"). W tym czasie wyjeżdżał też z posługą duszpasterską do Polaków w Libanie, Iranie i Turcji. W latach 1975-1978 był wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Londynie i prowadził działalność publicystyczną: stałą rubrykę w „Gazecie Niedzielnej” (Londyn), w tygodniku „Niedziela” (Częstochowa) i był korespondentem Radia Watykańskiego. 

W latach 1982-1998 był wykładowcą teologii fundamentalnej w Polskim Seminarium w Paryżu, prowadził rekolekcje dla księży i sióstr zakonnych, konferencje i kazania w ramach „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” na terenie całej Francji. W latach 1998-2008 pełnił funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Szwajcarii. Od 2008 r. jest wicerektorem PMK we Francji i administratorem Polskiego Seminarium w Paryżu.


Msza Święta za Ojczyznę

Msza115 sierpnia o godz. 11:00 w budynku Polskiego Seminarium w Issy-les-Moulineaux odbyła się Msza Święta za Ojczyznę pod przewodnictwem ks. Prał. Krystiana Gawrona – wicerektora Polskiej Misji Katolickiej.

W słowach kazania ks. Prałat zauważył jak ważne było zjednoczenie narodowe, które położyło kres bolszewickiej nawale. Zjednoczenie to nie byłoby możliwe gdyby nie wiara w Boga i opieka Matki Najświętszej. Dziś jednocząc się jako Polonia we Francji wspominamy tamte czasy patrząc także na to co dziś. Ks. Prałat cytując Sienkiewicza „Nie masz cnót w narodzie – wszystkie przepadły – ostała nam jeno cześć do Najświętszej Panienki w Częstochowie. I na tym to fundamencie reszta odbudowana być może.” zauważył jakże aktualne dziś są te słowa. Jak bardzo potrzeba nam dziś zjednoczenia pod sztandarem Maryi by pokonać nawałę zniszczenia obyczajów wywołaną masowym odejściem od Boga i dekalogu.


Czesław Miłosz w Polskim Seminarium w Paryżu

        Pierwszy rektor Polskiego Seminarium w Paryżu, ksiądz Antoni Banaszak, był człowiekiem bardzo powściągliwym. Nawet gdy jego współpracownicy przekonali go w końcu, żeby zechciał opowiedzieć o wydarzeniach dotyczących początków Seminarium i o znaczących spotkaniach, zaznaczył, żeby ich nie publikować. Zostały one spisane (przez piszącego ten artykuł) i złożone w archiwum w formie maszynopisu, który opublikował później ksiądz Józef Grzywaczewski. Powstałe w 1945 r. Polskie Seminarium było «zabezpieczeniem» dla formacji przyszłych księży dla Polski, gdyby t.zw. «władza ludowa» zdecydowała pozamykać seminaria duchowne w kraju. Oprócz zwyczajnej formacji alumnów do kapłaństwa, od samego początku Seminarium odgrywało również niezwykle ważną rolę w dziedzinach: nauki, kultury, pomocy humanitarnej.  Było ono też takim miejscem, do którego udawali się rodacy ze sprawami bardzo osobistymi. Tak właśnie było i z Czesławem Miłoszem...


"Dzień Flagi" w Polskim Seminarium w Paryżu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą z 20-go kwietnia 2004 roku, ustanowił Święto Flagi naszej Ojczyzny, wyznaczając dzień 2-go maja na doroczne Uroczystości Narodowe jako preludium do Święta Konstytucji 3-go Maja oraz  zawierzenia Ojczyzny Bogurodzicy - Królowej Polski, która ma swój tron w Częstochowie. Święty Jan-Paweł II powiedział o Częstochowie: «Tu zawsze byliśmy wolni!»  Myśląc o Ojczyźnie Ojciec Święty poszerzył pojęcie Ojczyzny jako «kraju» lącząc je z «narodem». Zwracając sie do rodaków w Londynie powiedział: «Nie jesteście jakąś emigracją. Jesteście żywotną częścią Narodu!» Czyż nie jest wymowne to, że propozycję ustanowienia Święta Flagi przedstawił w Sejmie Edward Płonka z Żywca, który zanim został posłem wiele lat żył w Szwecji. Jakże wymowne jest sejmowe uzasadnienie Święta Flagi: «Wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości; wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach». Dzięki patriotyzmowi rodaków z USA i z Kanady, którzy tak zmobilizowali 17 000 młodych emigrantów, że mogła powstać «Błękitna Armia» Józefa Hallera. Dodam, że jej kapelanem został ksiądz Jan Więckowski z Polskiej Misji Katolickiej we Francji. 


List Księdza Prałata Philippe BORDEYNE

Rektor Catho


Jubileusz 75-lecia posługi Sióstr Sercanek

W niedzielę 6-go grunia 2020 Siostry Sercanki obchodziły jubileusz 75 lat posługi w Polskim Seminarium w Paryżu. Siostry podjęły tę posługę 6-go grudnia 1945 roku, więc od samego początku działalności Seminarium. Spośród pięciu swoich placówek na terenie Francji, najstarszą pozostaje właśnie Polskie Seminarium, które jest własnością Konferencji Episkopatu Polski. Ze wzlędu na aktualne obostrzenia sanitarne, jubileusz miał charakter domowy, niemniej - dzięki teletransmisji - mogły w nim uczestniczyć wszystkie wspólnoty sercańskie we Francji, w Polsce, Italii, USA, na Jamajce, Ukrainie, w Boliwii i w Argentynie. Na ręce prowincjalnej, s. Zefiryny Bąk, listy gratulacyjne przesłali: przewodniczący KEP ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, oraz matka generelna s. Olga Podsadnia. W koncelebrowanej dziękczynnej Eucharystii wzięło udział pięciu księży mieszkających w Seminarium. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Krystian Gawron, wicerektor PMK we Francji a zarazem administrator Polskiego Seminarium w Paryżu. 

jubileusz

jubileusz2

jubileusz3


Modernizacja 2020 - Rok Wyjątkowy

Rok 2020 był naznaczony piętnem pandemii Covid-19 a zatem także piętnem kryzysu ekonomicz-nego. Dzięki jednak konsekwentnemu wsparciu Komisji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski ds. Emigracji i Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Warszawie nasze prace remontowe były kontynuowane - chocież w zdecydowanie mniejszym wymiarze niż w latach poprzednich. Został zmodernizowany tylko jeden pokój na pierwszym piętrze ale i on odpowiada już odtąd standardom XXI wieku. O ile rok rocznie Seminarium podejmuje licznych gości - około dwóch tysięcy - to w roku 2020 było zdecydowanie mniej. Odczuliśmy skutki anulacji licznych konferencji, przyjazdów i spotkań formacyjnych. Chodzi także o naszych rodaków. Mimo to, odbyło się jednak kilka całodziennych sesji formacyjnych dla dzieci i rodzin. Mieliśmy również zdecydowanie mniej gości tak z Polski, z Francji i w ogóle z wielu krajów świata. Studenci-stypendyści i naukowcy przechodzili na «pracę i studium zdalnie». O ile w ubiegłych latach uczestnicy międzynarodowych kolokwiów, różnych spotkań i sesji zabierali ze sobą - z Polskiego Seminarium w Paryżu - piękny obraz Polski to w tym roku stało się inaczej. Świadczy o tym liczba otrzymywanych zapytań telefonicznych, e-mailowych czy wejść na stronę internetową. Z gośćmi przybywającymi na krótszy czy dłuższy okres czasu było podobnie. O ile w ubiegłych latach mieliśmy odwiedzających z ponad 20 krajów świata, to w roku 2020 było ich zdecydowanie mniej. Anulacje przyjazdów były bardzo liczne. Ufamy, że po zniknięciu pandemii, Polskie Seminarium znowu będzie tętniło życiem tak jak w ubiegłych latach. Ufamy, że prace modernizacyjne będą nadal prowadzony także w roku 2021. Jesteśmy przekonani o wielkiej trosce Komisji  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rządu Polskiego, Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej, żeby to co «Nasze – Ojczyste» - niosło jak najpiękniejszy obraz Polski stąd - z Paryża (kulturalnej stolicy Europy) na cały świat. Nasza zmodernizowana instytucja stanowi naprawdę ważną wizytówkę naszej Ojczyzny. Zarówno mieszkańcy stali jak i dokładnie wszyscy goście wyrażają podziw dla standardu odnowionej cczęści naszej placówki.

 

Issy-les-Moilineaux, 20.11.2020

 


Ksiądz Andrzej Halemba - Chorepiskopem Kościoła Chaldejskiego

Halemba

Patriarcha Babilonii kard. Louis Raphael Sako mianował ks. Andrzeja Halembę chorepiskopem Kościoła chaldejskiego. W uznaniu jego zasług na rzecz chrześcijan prześladowanych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. „Ksiądz Andrzej jest miłosiernym Samarytaninem naszych czasów, zawsze był obok nas, budował obozy dla uchodźców i uciekinierów, szpitale, szkoły, dostarczał to, co niezbędne”. 


PIELGRZYMKA MORSKA ŚLADAMI APOSTOŁÓW

Grecja – Turcja  22- 30.05.2021

              Polska Misja Katolicka we Francji zaprasza Rodaków do udziału w Pielgrzymce Morskiej (nie tylko) do Grecji w cyklu „Śladami Świętego Pawła”. Dwie podobne Pielgrzymki najpierw do Grecji, a potem do Turcji, przyniosły nam wiele wrażeń, pogłębiły wiarę a teraz pozwalają lepiej wczytywać się w Dzieje Apostolskie i w Listy Apostoła Narodów. Podczas wędrówek wielu stawiało pytanie o kontynuację więc ogłaszam „Pielgrzymkę Morską - Śladami Świętego Pawła i Świętego Jana”. Każda przecież Podróż Apostolska Świętego Pawła związana była z żeglugą po Morzu Śródziemnym. Pielgrzymka zaplanowana na czerwiec 2020 nie doszła do skutku ze względu na pandemię. Z agencjami uzgodniliśmy nową datę: od soboty 22-go maja do niedzieli 30 maja 2021. Lista uczestników jest na nowo otwarta.


Ksiądz Profesor Ryszard Czekalski - Nowym Rektorem UKSW

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 4-go czerwca 2020 roku, dokonał wyboru nowego Rektora. Na kadencję 2020-2024 funkcje rektorskie będzie pełnił ksiądz profesor dr hab. Ryszard Czekalski, kapłan diecezji płockiej. W 1981 zdał maturę w LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Po maturze w 1981 roku studiował poczatkowo na Uniwersy-tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które pomyślnie ukończył w roku 1989. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1989. Jest absolwentem Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1996 uzyskał tam doktorat. Następnie odbył studia specjalistyczne z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu zamieszkując w Polskim Se-minarium w Issy-les-Moulineaux (1997-1999). Czynnie angażował się w życie Polskiego Semina-rium i wydatnie pomagał podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w roku 1997. Już podczas pobytu w Paryżu otrzymał propozycję angażu na Uniwersytecie Księdza Kardynała Stefana Wy-szyńskiego w Warszawie. W 2006 na podstawie dorobku naukowego zdobył stopień doktora habi-litowanego. W 2014 otrzymał tytuł profesora. Od 28 czerwca 2010 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i naukowych na Wydziale Teologicznym. Na tym samym Wydziale od 2007 kierował Katedrą Katechetyki Materialnej. Został członkiem Senatu UKSW.  4 czerwca 2020 został wybrany nowym rektorem na kadencję 2020–2024. Nowemu Ksiedzu Rektrowi życzymy światła i mocy Ducha Świętego w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Ks. Krystian Gawron


Student Polskiego Seminarium w Paryżu został arcybiskupem!

 

Ks. Henryk Jagodziński urodził się 1-go stycznia 1969 r. w Małogoszczu k. Kielc. Dwa pierwsze lata formacji miał w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W czasie dwuletnich studiów na Instytucie Katolickim i w Polskim Seminarium w Paryżu, jego Ojcem Duchownym był Ksiądz Józef Woliński, prefektem - Ksiądz Janusz Osowiecki a wykładowcą - Ksiądz Krystian Gawron.  Potem  powrócił do macierzystego Seminarium w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 3-go czerwca 1995 z rąk bp. Kazimierza Ryczana.

Po dwuletniej pracy jako wikariusz w Busku-Zdroju, od 1997 r. przebywał w Rzymie, gdzie studiował prawo kanoniczne na uniwersytecie Santa Croce, zakończone doktoratem oraz w Szkole Dyplomacji Watykańskiej. Jest doktorem prawa kanonicznego. Rozpoczął służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej 1-go lipca 2001 r. Był sekretarzem nuncjatur: na Białorusi (2001-2005) i w Chorwacji (2005-2008).

W 2008 r. rozpoczął pracę w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, następnie w Nuncjaturze Apostolskiej w Delhi. Pracował także w placówkach dyplomatycznych w Bośni i Hercegowinie.

Mimo pandemii święcenia biskupie odbędą się w Katedrze w Kielcach 18-go lipca 2020.

Ksiądz Arcybiskup Nominat został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Nuncjuszem w Ghanie.

Zamieszczamy zdjęcie Nominata z audiencji u Ojca Świętego Jana-Pawła II z pielgrzymki Polskiego Seminarium do Rzymu.

Niech obfite Boże Błogosławieństwo i stała Opieka Matki Bożej sprzyja Księdzu Arcybiskupowi w dalszej jak najowocniejszej posłudze Kościołowi.

Ks. Krystian Gawron

 IMG 20200519 WA0001

Alumn Henryk Jagodziński jest czwarty po prawej stronie Ojca Świętego.


Modernizacja - Wyjątkowy Rok 2019

Dzięki zrozumieniu i ogromnemu wsparciu Komisji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Emigracji i Polaków Zagranicą oraz Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» prace modernizacyjno-remontowe  Polskiego Seminarium w Paryżu były kontynuowane również w roku 2019. Z pełną satysfakcją można już powiedzieć, że wszystkie pokoje na trzecim piętrze odpowiadają już standardom XXI wieku! Co więcej, na pierwszym, drugim i trzecim piętrze zostały urządzone kąciki kuchenne dla mieszkańców stałych i dla przejezdnych gości, a schody wejściowe wreszcie są na bardzo dobrym poziomie.

 Seminarium posiada odtąd także trzy apartmenty, w których będzie mogło podejmować przyjeżdżające całe rodziny. Innym powodem do satysfakcji jest i to, że rok rocznie Seminarium podejmuje coraz więce gości - około dwóch tysięcy. Chodzi o naszych Rodaków (dzieci, młodzież, starszych), którzy przybywają tutaj na różne sesje formacyjne. Chodzi tu też o gości nie tylko z Polski ale i z Francji oraz z krajów całego świata. (Nb. w bieżącym roku naszymi gośćmi byli przedstawiciele nauki i kultury z aż 23 krajów świata! Tę piękną wizytówkę Polski zabrali ze sobą międy innymi uczestnicy międzynarodowych kolokwiów naukowych z Kanady i z Japonii. Podjęte skutecznie prace modernizacyjne świadczą o wielkiej trosce ww. Komisji Senatu, «Wspólnoty Polskiej» i Polskiej Misji Katolickiej, żeby to co Nasze - Ojczyste - niosło nowy obraz Polski w Paryżu (kulturalnej stolicy Europy) i w ogóle wobec całego świata. Tak zmodernizowana instytucja stanowi piękną wizytówkę naszej Ojczyzny. Zarówno mieszkańcy stali jak dokładnie wszyscy Goście wyrażają podziw dla standardu tej naszej ważnej polskiej placówki.


Powstanie Kaplicy Polskie w Katedrze Notre-Dame de Paris

Troska o polonica przeszłości wcale nie wyczerpuje zakresu troski o polonica przyszłości. Z całą pewnością inauguracja «Kaplicy Polskiej Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski» w Katedrze Notre-Dame de Paris w 100-Lecie odzyskania Niepodległości będzie polonicum przyszłości w stolicy Francji. Wszak to we Francji «Traktat Wersalski» przywrócił naszą Ojczyznę na mapy świata. Odtąd ponad dwanaście milionów pielgrzymów i turystów ze wszystkich kontynentów, którzy odwiedzają Katedrę Notre-Dame w Paryżu, przechodząc przed «Kaplica Polską» będzie mogło przeczytać, że jej inauguracja w ten do-niosły jubileusz dzięki wkładowi Komisji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Emigracji i Polaków Zagranicą, Rodzinie d’Ornano i Polskiej Misji Katolickiej we Francji.