Dzień Papieski w Monaco

01.12.2018

Na rozpoczęcie adwentu i nowenny przed Niepokalanym Poczęciem, katedra Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Monaco była miejscem «Dnia Świętego Papieża Jana-Pawła II» z racji czterdziestej rocznicy jego wyboru na następcę Św. Piotra w Rzymie. Inicjatywa mieszkjących tam Rodaków z Dorotą Realini na czele i Polskiej Misji Katolickiej we Francji znalazła bardzo życzliwe przyjęcie. Na okolicznościowe sympozjum i dziękczynną Eucharystię przybyło kilkuset uczestników z Monaco, Francji, Włoch i Polaków z Lazurowego Wybrzeża z księdzem prałatem Bronisławm Rośkiem na czele.

 

Zebranych powitał ordynariusz, ksiądz arcybiskup Bernard Barsi i pani Dorota Realini, prezeska nowopowstałego Stowarzyszenia «Monaco-Polska». Sympozjum koordynował ks. dr Krystian Gawron, wice rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Myślą wiodącą konferencji było: «Jan-Paweł II - Sługa Godności Człowieka». Tak też jest zatytułowana płaskorzeźba umieszczona na murach katedry, której autorka Doris de Barry była także obecna.

Nauczanie Św. Jana-Pawła II o godności człowieka od strony dokrynalnej przedstawił Jean-Marie Meyer, profesor filozofii z Paryża a zarazem (wraz z małżonką) członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. Jego wystąpienie zilustrowała konkretnymi przykładami jego małżonka - Anouk Meyer (nb. córka słynnego profesora Jêrome Lejeune). «Papież Rodziny» był niezmordowany w walce o godność każdego ludzkiego istnienia.Wiele świadectw, niemal wprost z frontu walki Jana-Pawła II o godność człowieka, przedstawił Arturo Mari, fotograf papieski, który towarzyszył Ojcu Świętemu w 104 pielgrzymkach apostolskich do świata i w 148 wizytach pastoralnych we Włoszech. Określając się «przyjacielem Jana-Pawła II», jako że dane mu było współpracować z Nim ponad 53 lata od Soboru Watykańskiego II, mówił o konkretnych, czasem newralgicznych, spotkaniach Papieża z wielkimi tego świata, podczas których upominał się o godność osoby, rodziny, grup społecznych czy całych narodów. Troska o zachowanie, pogłębianie i szerzenie godności człowieka przedstawił także emerytowany biskup San Remo-Ventimiglia - Alberto Maria Careggio. To on organizował Papieżowi wakacje i w nich mu także towarzyszył. Uderzała go zawsze szczególna i uważna obecność Jana-Pawła II w spotkaniu z każdym człowiekiem. Oblicze Jana-Pawła II jako «Papieża Młodzieży» przestawił, na podstawie najdłuższego stażu bezpośredniej wspólpracy, ksiądz kardynał Stanisław Ryłko z Watykanu. Ujmujące dla niego było złaszcza to, że Jan-Paweł II, spotykając setki tysięcy a nawet milionowe rzesze młodzieży, potrafił tak «być z nimi», że młodzież odczuwała wręcz osobistą z Nim więź. Papież nie tylko nauczał o godności człowieka. On ją głosił «całym sobą» i to w każdym spotkaniu. Uwidoczniło się to szczególnie mocno, i nadal unaocznia, przy jego grobie w bazylice św. Piotra w Rzymie. Tam widać jak wielu ludzi przeżywa konkretnie «obcowanie świętych».

Po dialogu zebrabych z prelegentami, prowadzący konferencje ksiądz Krystian Gawron zaprosił zebranych do zaznajomienia się z umieszczoną w katedrze wystawą o Janie-Pawle II, którą dostarczyła pani Christianne Tomkiewicz z Fundacji Jana-Pawła II w Paryżu. Było to w pewnym sensie przygotowanie do Dziękczynnej Eucharystii. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Rylko. W koncelebrze uczestniczli: ksiądz arcybiskup Bernard Barsi, ksiądz Biskup Alberto Maria Careggio, wikariusz generalny Monaco, ksiądz dziekan Bronisław Rosiek z PMK w Nicei, sześciu spośród ośmiu proboszczów z Monaco i piszący tą relację ksiądz Krystian Gawron. Księcia Alberta reprezentowali wybitni członkowie Rządu Monaco w ministrem spraw zagranicznych na czele. Ksiądz arcybiskup Barsi był urzeczony fekwencją: «Rzadko się widzi tak zapełnioną katedrę». Przyczynili się do tego niewątpliwie także licznie przybyli (mimo baraży strajkujących na autostradzie) Rodacy z Lazurowego Wybrzeża. Po uroczystości w katedrze, okolicznościowy poczęstunek w pobliskiej restauracji ze spécialités monegasques, w pięknej radosnej atmosferze, trwał do późnych godzin wieczornych.

«Dzień Świętego Jana-Pawła II - Sługi Godności Człowieka» w Monaco z pewnością służy dobru Kościoła, Polskiej Misji Katolickiej na Lazurowym Wybrzeżu i naszej Ojczyźnie.

Ks. dr Krystian Gawron

Wice Rektor PMK we Francji