Wybory Prezydenckie - Moralny Obowiązek

             Od wielu pokoleń Emigrancja Polska odgrywała rolę sumienia Narodu. Na ile kontynuuje ona to powołanie zaświadczy jej udział w najbliższych wyborach prezydenckich w Polsce. Chociaż ze względu na pandemię odłożona została data beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, nie uległa przedawnieniu  jego zasada «rządu dusz w narodzie», więc tak w Kraju i poza Krajem.

             Trzeba nam odpowiedzialnie wsłuchać się w głos naszych Biskupów na temat najbliższych wyborów, zatytułowany zresztą wymownie słowami Św. Jana-Pawła II: «Pokój Tobie Polsko!». Biskupi za punkt wyjścia wzięli najogólniejszą definicję polityki:

«Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne». Lapidarnie stwierdzają: «Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem… Misją Kościoła jest przypomnienie o moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego». 

            Zgodnie ze swoją misją formacji sumień i wychowania do odpowiedzialności (tak!) moralnej, Księża Biskupi «Polski zawsze wiernej» zobowiązują wiernych w sumieniu słowami:

«W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowaniem dla życia od początku do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancję dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami».

Ten głos Pasterzy zobowiazuje nas w sumieniu przed Panem Bogiem i przed Ojczyzną.

Od każdego spośród nas zależy przyszły kształt Polski.

 

Ks. dr Krystian Gawron

Wice Rektor PMK we Francji