Relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej w dniach 10-19 września 2019 r.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest na pewno „pielgrzymką życia”. To prawdziwa „Ewangelia topograficzna”, gdyż właśnie w ojczyźnie Chrystusa możemy jakby "dotknąć" miejsc, które znamy z Pisma Świętego i które stanowią podstawę naszej wiary. Nasza grupa pielgrzymkowa składała się z 43 osób: przedstawicieli Polonii Francuskie i  Szwajcarskiej oraz osób przybyłych z Polski. Były też z nami siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Augustynek i ze Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Przewodnikiem pielgrzymki był Ksiądz dr Krystian GAWRON  - wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.


Relacja z pielgrzymki do Turcji  – 2019

    Pielgrzymka do Turcji (od 12/06 do 20/06/2019) “Śladami świętych Pawła i Jana” została zorganizowana przez księdza prałata Krystiana Gawrona, wicerektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji jako kontynuacja naszych wcześniejszych peregrynacji. Nasza grupa składała się z pielgrzymów z Polski, ze Szwajcarii i z Francji, w sumie było nas 38 osób. Ksiądz prałat Krystian Gawron zapewniał przewodnictwo duchowe naszej pielgrzymce, natomiast turecki przewodnik Turgut był odpowiedzialny za organizację całego szlaku turystycznego. Dostarczał nam wiadomości o swoim kraju, jego kulturze, historii i obyczajach tak, jak potrafił najlepiej.


 Relacja z pielgrzymki do Fatimy – 2018

Nasza Pielgrzymka do Fatimy od 9-go do 14-go października 2018, zorganizowana przez Polską Misje Katolicką w Paryżu, pod przewodnictwem ks. wicerektora Krystiana Gawrona, liczyła 38 osób: z Polski i z różnych stron Francji (Paryż, Amiens, Perpignan, Metz, Orléans). Ks. Krystian już w pierwszych słowach w drodze z lotniska do Sanktuarium Chrystusa Króla w Lizbonie wyznaczył nerw naszej duchowej pielgrzymki: «Jest nas 38 pielgrzymów, ale najważniejszą Osobą jest Pan Jezus, który cały czas będzie z nami».


Relacja  z pielgrzymki do Rzymu 2018r.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu ...

Rzym, Wieczne Miasto, jedna z najpiękniejszych i najciekawszych stolic Europy, od lat przyciąga rzesze pielgrzymów i turystów. W czerwcu 2018 roku włączyliśmy się nasza Pielgrzymka w nurt wdzięczności Kościoła w Polsce za odzyskaną Niepodległość ale także za wspaniały pontyfikat świętego Jana Pawla II. Rzym bowiem  to nie tylko dawna stolica Imperium lecz również miasto, które bylo i jest świadkiem prężnego rozwoju chrześcijaństwa - mimo wielu okrutnych prześladowań.


Relacja z Pielgrzymki do Ziemi Świętej

12-23 marca 2018 r.

Podróż do Ziemi Świętej jest przeżyciem jedynym, którego nie da się w pełni opisać.  Każda próba przedstawienia miejsc, wrażeń i uczuć będzie zawsze cząstkowa i płaska, jak pocztówki lub fotografie, powielane na tysiące. Z takim sądem zgodziliby się na pewno wszyscy uczestnicy dwunastodniowej pielgrzymki zorganizowanej przez Polską Misję Katolicką w Paryżu, pod przewodnictwem ks. prałata Krystiana Gawrona, który uświadamiał nam na każdym kroku, że kamienie, po których stąpamy, pamiętają Abrahama, Eliasza, Mojżesza i przede wszystkim Chrystusa. W oparciu o wiedzę Kapłana wkraczaliśmy w czas Starego i Nowego Testamentu. Wędrując w kolorowym tłumie Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan, mieliśmy świadomość przynależności do zbiorowości, w której każda indywidualna ścieżka jest odmienna, ale wszystkie spotykają się i krzyżują pod tym samym, bardzo niebieskim niebem.


Relacja z pielgrzymki do Grecji – Śladami Świętego Pawła Apostoła

Powrót do źródeł chrześcijaństwa w Europie.

IMG 1426

Pielgrzymka do Grecji miała miejsce od 31-go maja do 8-go czerwca 2017 roku. Zorganizowana została przez księdza Krystiana Gawrona - wicerektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Uczestniczyły w niej 33 osoby, w tym kilku pielgrzymów z Polski i ze Szwajcarii. Gro stanowili Polacy z Francji - zasadniczo z Regionu Paryskiego. Celem naszej pielgrzymki było zapoznanie się z misją św. Pawła na terenie Grecji oraz z życiem pierwszych chrześcijan na naszym kontynencie. Posługę duszpasterską i duchową pielgrzymki zapewniali nam: ks. Krystian i ks. Szczepan.