Witamy w Polskim Seminarium w Paryżu

Siedziba Seminarium Polskiego w Paryżu od 1997 roku znajduję się w Issy-les-Moulineaux, na południowo-zachodnich przedmieściach Paryża. Seminarium należy do Konferencji Episkopatu Polski, którą reprezentuje jej przewodniczący - aktualnie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. W dniu 9-go września 2013 roku, Konferencja Episkopatu Polski, powierzyła administrację Polskiego Seminarium w Paryżu księdzu rektorowi Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W imieniu tejże Misji administrację Polskiego Seminarium w Paryżu prowadzi ks. dr Paweł Pietrusiak - wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

polskiePolskie Seminarium w Paryżu od swojego założenia koncentrowało się na działalności naukowej: 1° księża pracowali nad doktoratami z filozofii, teologii i socjologii. 2° studenci teologii (alumni) przygotowywali się kapłaństwa, 3° uczniowie tzw. „Niższego Seminarium”, (posiadające rangę liceum ogólnokształcącego) uzyskiwali świadectwa maturalne, 4° misjonarze, księża, pielgrzymi a także ludzie świeccy z całego świata byli (i są) podejmowani gościnnie.