Powstanie Kaplicy Polskie w Katedrze Notre-Dame de Paris

Troska o polonica przeszłości wcale nie wyczerpuje zakresu troski o polonica przyszłości. Z całą pewnością inauguracja «Kaplicy Polskiej Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski» w Katedrze Notre-Dame de Paris w 100-Lecie odzyskania Niepodległości będzie polonicum przyszłości w stolicy Francji. Wszak to we Francji «Traktat Wersalski» przywrócił naszą Ojczyznę na mapy świata. Odtąd ponad dwanaście milionów pielgrzymów i turystów ze wszystkich kontynentów, którzy odwiedzają Katedrę Notre-Dame w Paryżu, przechodząc przed «Kaplica Polską» będzie mogło przeczytać, że jej inauguracja w ten do-niosły jubileusz dzięki wkładowi Komisji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Emigracji i Polaków Zagranicą, Rodzinie d’Ornano i Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

 

            Wspaniale odnowiona «Kaplica Polska» przez rządowe instancje Francji ds. konserwacji zabytków historycznych będzie z całą pewnością «żywym polonicum». Tutaj bowiem Rodacy z całej Francji postanowili gromadzić się na do-roczne «pielgrzymki wdzięczności». Kaplica będzie równocześnie trwałym wy-razem wiekowych więzi między narodem polskim i francuskim. Przy odbiorze prac pan inżynier Roman Winiarski ze Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Warszawie podkreślił wybitną jakość prac restauratorskich nie omieszkując pewnych wskazań odnośnie witraży i posadzki, co strona francuska przyjęła z aprobatą i z wielkim uznaniem. Uroczysta inauguracja 1-go grudnia 2018 roku miała szerokie echo w sferze społecznej (świadczyły o tym reprezentacje polonijne z terenu całej Francji), medialnej (vide załączniki), religijnej (Polska Misja Katolicka (PMK) od czasów Wielkiej Emigracji jest postrzegana we Francji b. pozytywnie) a także w sferze politycznej (co zwłaszcza w obecnym kontekście stanowi ważny faktor).

            Projekt był promowany dosłownie «na bieżąco» przez wszystkie ośrodki duszpasterskie Polskiej Misji Katolickiej we Francji, także drogą mediów (prasy, facebook’u «polski.fr.fr»), przez Stowarzyszenie «Concorde» - Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej i innych polonijnych stowarzyszeń. Odzew Rodaków najlepiej wyraża szczodry wkład Rodziny Izabeli d’Ornano.

            Trudno wskazać ilość zaangażowanych pracowników, ponieważ prace restauratorskie przy zabytkach historycznych są zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorstw francuskich akredytowanych przez francuskie Ministerstwo Kultury. Nb. wywiązały się one ze zleconych im zadań kompetentnie i w terminie.

            Projekt «Kaplicy Polskiej w Katedrze Notre-Dame w Paryżu»      został uznany obustronnie za zakończony. Strona francuska, idąc za ww. wskazaniami inżyniera Romana Winiarskiego ze Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», rozważa kontynuację prac przy posadzce i przy witrażach, ale w oparciu o własne środki finansowe i ew. o wsparcie ze strony Rodziny d’Ornano w imieniu Polskiej Misji Katolickiej.

Ks. Krystian Gawron

Odpowiedzialny za Projekt «Kaplicy Polskiej» w Katedrze Notre-Dame de Paris.