Uczczenie pracy naukowej ks. prof. Józefa Wolińskiego

Polskie Seminarium w Paryżu, z aktualną siedzibą w Issy les-Moulineaux, było miejscem podniosłej uroczystości wręczenia ks. prof Józefowi Wolińskiemu specjalnego tomu „Vox Patrum” zawierającego dorobek naukowy ks. Profesora, a wydawanego przez Sekcję Patrystyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ks. prof. Woliński jest bardzo ciekawą i ważną osobą w naszym polskim świecie emigracyjnym. Urodził się we Francji, w Verdun (gdzie odbyła się historyczna bitwa w czasie I wojny światowej) w 1933 roku, z rodziców Polaków przybyłych wcześniej do Francji. Pragnął zostać kapłanem, stąd wstąpił do najbliższego seminarium duchownego - w Reims. Będąc już na VI roku studiów, ostatni semestr przeżył w Polskim Seminarium Duchownym w Paryżu, gdyż wtedy w 1950 r. była zorganizowana specjalna akcja, z inicjatywy ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, aby polskim klerykom, studiującym w różnych seminariach Francji, dać możliwość powrotu - po wojnie - do Polski. Józef Woliński wybrał Seminarium w Paryżu z wykładami na Instytucie Katolickim w Paryżu. Po skończonych studiach został wezwany do Warszawy, aby z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego otrzymać święcenia kapłańskie. Przez miesiąc zatrzymał się w Warszawie, następnie ks. Prymas wysłał go, razem z pięcioma księżmi z archidiecezji warszawskiej, zajmującymi się patrologią, do Paryża.

Po raz drugi ks. Woliński zamieszkał w Polskim Seminarium w Paryżu i nie zmienił tego lokum aż po dzień dzisiejszy. Ks. Prymas mianował też ks. J. Wolińskiego Ojcem Duchownym tegoż Seminarium. W tym też czasie odbył on studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Katolickim w Paryżu, a następnie uzyskał wszystkie wymagane stopnie naukowe, ukoronowane mianowaniem go profesorem patrologii na tymże, paryskim Instytucie. Tak więc całe Życie kapłańskie ks. Józefa Wolińskiego, jako studenta i następnie profesora, związane było z Instytutem Katolickim i Ecole Cathedrale w Paryżu.

Mieszkając w Polskim Seminarium uczestniczył w wielorakich formach współpracy między Kościołem w Polsce i we Francji. Czynił to zawsze z ogromną delikatnością, fachowością i autentycznym zaangażowaniem.

Uroczystość uczczenia pracy naukowej ks. prof. Wolińskiego odbyła się w Polskim Seminarium, z aktualną siedzibą w Issy-les-Moulineaux, dnia 1 października tego roku o godz. 15.00.

Słowa powitania dokonał i poprowadził całość spotkania ks. dr Krystian Gawron wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji i odpowiedzialny za Seminarium. Ks. Prałat powitał przybyłych gości, m.in.: panią Marię Girys z Konsulatu RP w Paryżu, księży - profesorów francuskich, jednocześnie przyjaciół ks. prof. Wolińskiego - ks. prof. Michel Corbin i ks. prof. Michel Feydou, księży profesorów z naszej Ojczyzny - ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu i jednocześnie wiceprzewodniczącego Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej KEP, ks. prof. Józefa Grzywaczewskiego z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Piotra Szczura z KUL, jednocześnie redaktora naczelnego serii „Vox Patrum", inicjatora wydania specjalnego Tomu, poświęconego dorobkowi naukowemu ks. prof. Wolińskiego, siostry zakonne, księży i wszystkich przybyłych - francuskich i polskich - przyjaciół.

Pierwszym mówcą był ks. prof. Bogdan Czyżewski, który przedstawił sylwetkę ks. prof. Wolińskiego. Następnie ks. prof. J. Grzywaczewski ukazał jego dorobek naukowy, wyjątkową znajomość Ojców Kościoła, ze szczególnym podkreśleniem osobistego wkładu ks. Profesora w tłumaczenia Ojców Kościoła w kontekście wyjaśniania tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Dalej ks. prof. Piotr Szczur, w otoczeniu wspomnianych naukowców, wręczył ks. Wolińskiemu ozdobnie wydany Tom serii „Vox Patrum", poświęcony jego wkładowi w nauczanie Patrologii — znajomości nauki Ojców Kościoła.

W dalszej części uroczystości czytane byty listy gratulacyjne dla Ks. Wolińskiego, przysłane przez: ks. prymasa Wojciecha Polaka, metropolitę Gnieźnieńskiego, ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolitę Warszawskiego, ks. bpa Wiesława Lechowicza delegata KEP ds. duszpasterstwa polonijnego, prof. Włodzimierza Dłubacza z KUL i niżej podpisanego. Odpowiedzią na wystąpienia gości, było słowo podsumowujące, wygłoszone przez samego ks. prof. Wolińskiego.

A zakończeniem tego „Święta słowa", było zaproszenie wszystkich uczestników spotkania, wyrażone przez ks. prał. Krystiana Gawrona wicerektora PMK, do „vin d'honneur", aby każdy osobiście mógł wyrazić swoje uznanie dla naszego wspaniałego Rodaka — ks. prof. Józefa Wolińskiego.

ks. dr Wacław Szubert


FOTOREPORTAŻ - ks. Michał Biedak


 VOX PATRUM 35 (2015) t. 64

Księga Jubileuszowa Ks. Prof. dr. hab. Józefa Wolińskiego

Festschrift for Rev. Prof. Joseph Wolinski

LINK do całego tomu: http://www.voxpatrum.pl/vox64spis.html

List gratulacyjny ks. dra hab. Tadeusza Gaci – dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (A Commendation Letter from Rev. Prof. Tadeusz Gacia – Director of the Institute of Classical Philology at the John Paul II Catholic University of Lublin)

           

LINK do list: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/Adres_Wolinski.pdf

List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama – Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (A Commendation Letter from Rev. Prof. Mariusz Szram – President of the Patristic Section at Commission for the Catholic Doctrine of Polish Bishops’ Conference)

           

LINK do listu: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/List_gratulacyjny_Szram.pdf

Tabula gratulatoria

           

LINK do Tabula gratulatoria: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/Tabula.pdf


BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. JÓZEFA WOLIŃSKIEGO

(Rev. Prof. Joseph Wolinski – Biography and Bibliography)

Ks. Prof. Józef Woliński: „curriculum vitae” (Rev. Prof. Joseph Wolinski: „Curriculum Vitae”) – ks. P. Szczur

           

LINK do życiorysu po polsku: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/Wolinski_biogram_PL.pdf

Rev. Prof. Joseph Wolinski : bref « curriculum vitae » – ks. P. Szczur

           

LINK do życiorysu po francusku: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/Wolinski_biogram_FR.pdf

Wykaz drukowanych prac Ks. Prof. Józefa Wolińskiego (Publications of Rev. Prof. Joseph Wolinski) – ks. P. Szczur

           

LINK do bibliografii: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/Wolinski_bibliografia.pdf


REFLEKSJA NAD TEOLOGIĄ KS. PROF. JÓZEFA WOLIŃSKIEGO

(Reflection on the Theology of Rev. Prof. Joseph Wolinski)

Teolog zasłuchany w Boga i człowieka w Chrystusie i zapatrzony w Ojców Kościoła – refleksja o teologii Ks. Prof. Józefa Wolińskiego (Theologian attentive to God and man in Christ and oriented toward at the Fathers of the Church – reflection on the theology of Rev. Prof. Joseph Wolinski) – E. Sakowicz

           

LINK do tekstu po polsku: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/Wstep_PL.pdf

Un théologien à l’écoute des Pères de l’Église : quelques considérations sur les écrits du Père Joseph Wolinski – E. Sakowicz

LINK do tekstu po francusku: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox64/Wstep_FR.pdf


SPRAWOZDANIE z Uroczystości Wręczenia Księgi Jubileuszowej, w:

VOX PATRUM 37 (2017) t. 68

 

LINK do wszystkich sprawozdań: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox68/Sprawozdania.pdf

W sprawozdaniach są dwa teksty:

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej (64. tomu „Vox Patrum”) Księdzu Profesorowi Józefowi Wolińskiemu (Paryż – Issy-les-Moulineaux, 1 X 2016) – ks. P. Szczur, „Vox Patrum” 37 (2017) t. 68, s. 794-797.

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej (64. tomu „Vox Patrum”) Księdzu Profesorowi Józefowi Wolińskiemu (Paryż – Issy-les-Moulineaux, 1 X 2016): „Laudatio du Père Joseph Wolinski” – ks. J. Grzywaczewski, „Vox Patrum” 37 (2017) t. 68, s. 797-801.

Aby nie szukać tekstów w Sprawozdaniach, dołączam dwa pliki pdf z tymi tekstami + w jednym pdf-ie oba teksty.


UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ (64. TOMU „VOX PATRUM”)

KSIĘDZU PROFESOROWI JÓZEFOWI WOLIŃSKIEMU

(Paryż – Issy-les-Moulineaux, 1 X 2016)

ks. Piotr Szczur, Lublin – KUL


UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ (64. TOMU „VOX PATRUM”)

KSIĘDZU PROFESOROWI JÓZEFOWI WOLIŃSKIEMU

(Paryż – Issy-les-Moulineaux, 1 X 2016)

Joseph Grzywaczewski – Professeur en théologie patristique

à l’Université Stefan Cardinal Wyszyński à Varsovie Paris,

le 1er octobre 2016