Modernizacja 2020 - Rok Wyjątkowy

Rok 2020 był naznaczony piętnem pandemii Covid-19 a zatem także piętnem kryzysu ekonomicz-nego. Dzięki jednak konsekwentnemu wsparciu Komisji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski ds. Emigracji i Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Warszawie nasze prace remontowe były kontynuowane - chocież w zdecydowanie mniejszym wymiarze niż w latach poprzednich. Został zmodernizowany tylko jeden pokój na pierwszym piętrze ale i on odpowiada już odtąd standardom XXI wieku. O ile rok rocznie Seminarium podejmuje licznych gości - około dwóch tysięcy - to w roku 2020 było zdecydowanie mniej. Odczuliśmy skutki anulacji licznych konferencji, przyjazdów i spotkań formacyjnych. Chodzi także o naszych rodaków. Mimo to, odbyło się jednak kilka całodziennych sesji formacyjnych dla dzieci i rodzin. Mieliśmy również zdecydowanie mniej gości tak z Polski, z Francji i w ogóle z wielu krajów świata. Studenci-stypendyści i naukowcy przechodzili na «pracę i studium zdalnie». O ile w ubiegłych latach uczestnicy międzynarodowych kolokwiów, różnych spotkań i sesji zabierali ze sobą - z Polskiego Seminarium w Paryżu - piękny obraz Polski to w tym roku stało się inaczej. Świadczy o tym liczba otrzymywanych zapytań telefonicznych, e-mailowych czy wejść na stronę internetową. Z gośćmi przybywającymi na krótszy czy dłuższy okres czasu było podobnie. O ile w ubiegłych latach mieliśmy odwiedzających z ponad 20 krajów świata, to w roku 2020 było ich zdecydowanie mniej. Anulacje przyjazdów były bardzo liczne. Ufamy, że po zniknięciu pandemii, Polskie Seminarium znowu będzie tętniło życiem tak jak w ubiegłych latach. Ufamy, że prace modernizacyjne będą nadal prowadzony także w roku 2021. Jesteśmy przekonani o wielkiej trosce Komisji  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rządu Polskiego, Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Warszawie oraz Polskiej Misji Katolickiej, żeby to co «Nasze – Ojczyste» - niosło jak najpiękniejszy obraz Polski stąd - z Paryża (kulturalnej stolicy Europy) na cały świat. Nasza zmodernizowana instytucja stanowi naprawdę ważną wizytówkę naszej Ojczyzny. Zarówno mieszkańcy stali jak i dokładnie wszyscy goście wyrażają podziw dla standardu odnowionej cczęści naszej placówki.

 

Issy-les-Moilineaux, 20.11.2020